Reëls

1. Deelnemers moet hulle eie, ongepubliseerde en oorspronklike stories instuur.                                                                                   2. Een inskrywing per kategorie.

3. Illustrasies is nie ‘n vereiste nie.
4. Die storie moet in Afrikaans wees.
5. Maximum woorde:

                                         4 – 6 jaar:  400 tot 1000 woorde

                                         7 – 9 jaar:  maksimum 10 000 woorde

                                         10 – 12 jaar:  maksimum 20 000 woorde

6. Inskrywings moet met geregistreerde pos gestuur word na Posbus 31120, Totiusdal, 0134.
7. Inskrywings wat per pos gestuur word moet duidelik gemerk word vir die kompetisie – KEN JOU STORIE.

8. Geen laat inskrywings word aanvaar nie.
9. Manuskrip moet getik wees in WORD, Arial 12, dubbel spasiëring en woordtelling moet bo-op vermeld word.   Voorbeeld van die inligting wat op die WORD-dokument moet wees:

10. Deelnemers se name mag nie op die manuskrip verskyn nie.
11. Elke inskrywing moet vergesel word deur ‘n volledig ingevulde inskrywingsvorm.
12. Aros behou die kopiereg van die teks van die weninskrywings.
13. Die wenboek sal deur Fontein Uitgewery gepubliseer word.
14. Die pryswenner se naam sal op die gepubliseerde boek verskyn.
15. Inskrywings open 12 Maart 2018 en sluit 12vm op die 31ste Oktober 2018.