Reëls

1. Deelnemers moet hulle eie, ongepubliseerde en oorspronklike stories instuur.                                                                                   2. Een inskrywing per kategorie.

3. Illustrasies is nie ‘n vereiste nie.
4. Die storie moet in Afrikaans wees.
5. Maximum woorde:

                                         4 – 6 jaar:  400 tot 1000 woorde

                                         7 – 9 jaar:  maksimum 10 000 woorde

                                         10 – 12 jaar:  maksimum 20 000 woorde

6. Inskrywings word elektronies ingevul en ingestuur.

7.  Inskrywings kan ook per pos gestuur word na:  Ken Jou Storie, Posbus 31120, Totiusdal, 0134.

8.  Elke inskrywing wat per pos gestuur word, moet vergesel word met ‘n volledige dekbrief met jou naam en van, kontaknommer, epos adres, katergorie waarvoor ingeskryf word en jou boek se naam.

9. Geen laat inskrywings word aanvaar nie.
10. Manuskrip moet getik wees in MS WORD (nie meer as 10MB indien die inskrywing elektronies gestuur word), skrifgrootte Arial 12, dubbel spasiëring en woordtelling moet bo-op vermeld word.

Voorbeeld van die inligting wat op die WORD-dokument moet wees:

11. Deelnemers se name mag nie op die manuskrip verskyn nie.

12.  Vermy eie interpretasie van die Woord (Bybel).

13.  Geen Bybelse lesse nie.

14.  Moenie van jou storie ‘n preek maak nie.

15.  Geen stories oor liewe Jesus nie.  Hy is God.
16. Aros behou die kopiereg van die teks van die weninskrywings.
17. Die wenboek sal deur Fontein Uitgewery gepubliseer word.
18. Die pryswenner se naam sal op die gepubliseerde boek verskyn.
19. Inskrywings open 12 April 2018 en sluit 12vm op 28 September 2018.