Reëls

1. Deelnemers moet hulle eie, ongepubliseerde en oorspronklike stories instuur.                                                                                   2. Een inskrywing per kategorie.

3. Illustrasies is nie ‘n vereiste nie.
4. Die storie moet in Afrikaans wees.
5. Maximum woorde:

                                         4 – 6 jaar:  400 tot 1000 woorde

                                         7 – 9 jaar:  maksimum 10 000 woorde

                                         10 – 12 jaar:  maksimum 20 000 woorde

6. Inskrywings word elektronies ingevul en ingestuur.

7.  Elke inskrywing moet vergesel word deur ‘n volledig ingevulde inskrywingsvorm.

8. Geen laat inskrywings word aanvaar nie.
9. Manuskrip moet getik wees in MS WORD (nie meer as 20KB nie), skrifgrootte Arial 12, dubbel spasiëring en woordtelling moet bo-op vermeld word.   Voorbeeld van die inligting wat op die WORD-dokument moet wees:

10. Deelnemers se name mag nie op die manuskrip verskyn nie.
11. Aros behou die kopiereg van die teks van die weninskrywings.
12. Die wenboek sal deur Fontein Uitgewery gepubliseer word.
13. Die pryswenner se naam sal op die gepubliseerde boek verskyn.
14. Inskrywings open 12 April 2018 en sluit 12vm op 28 September 2018.